Đơn vị:

1 lít bằng bao nhiêu ml? Cách quy đổi lít sang cm3, cc, kg

Biết cách quy đổi đơn vị giúp cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, ứng dụng được vào nhiều điều trong cuộc sống. Vì vậy quy đổi lít sang ml, cm3, cc, kg là điều cần thiết phải biết. Sau đây là một số cách quy đổi lít sang các đơn vị khác.

11 lít bằng bao nhiêu ml?

Lít là đơn vị đo thể tích chất lỏng thuộc hệ mét, thường được viết tắt là L. 1 lít chỉ một loạt các mililit gộp lại với nhau.ml là chữ viết tắt của mililit, đây là đơn vị đo thể tích thuộc hệ mét. Đơn vị này không phải là đơn vị đo lường quốc tế tuy nhiên vẫn được chấp nhận sử dụng. 1ml tương đương 1 phần nghìn của 1 lít. Từ đó, ta có thể thấy được:1 lít = 1000 ml1 lít bằng bao nhiêu ml?1 lít bằng bao nhiêu ml?

2Cách quy đổi lít sang đơn vị khác

1 lít bằng bao nhiêu cm3?

cm3 là chữ viết tắt của centimet khối, đây là đơn vị đo thể tích của một vật thể nhất định nào đó và được dùng trong hệ thống đơn vị đo quốc tế. 1 lít = 1000 cm3 (tương đương 0.001 khối nước)1 lít bằng bao nhiêu cm3?1 lít bằng bao nhiêu cm3?

1 lít bằng bao nhiêu cc?

Cc tiếng anh viết là cubic centimetre nghĩa là centimet khối hay viết tắt là cm3. Hay nói cách khác 1cc = 1 cm3. 1cc tương ứng với thể tích một khối lập phương có số đo là 1cmx1cmx1cm. Cách viết tắt cc không phải theo kiểu hệ đo lường quốc tế mà là cách viết thông tục ở một số hoàn cảnh. Vì vậy:1 lít = 1000 cc1 lít bằng bao nhiêu cc?1 lít bằng bao nhiêu cc?

1 lít bằng bao nhiêu kg?

Kg là viết tắt của kilogam, dùng để đo khối lượng, là đơn vị đo cơ bản thuộc hệ đo lường quốc tế. Để chuyển đc lít sang Kg thì dựa vào khối lượng riêng của mỗi chất chúng ta sẽ xác định chính xác được 1L sẽ bằng bao nhiêu Kg. Vì vậy, tùy thuộc vào loại chất lỏng khác nhau sẽ có khối lượng riêng khác nhau:
  • 1 lít nước = 1 kg
  • 1 lít xăng = 0.7kg
  • 1 lít dầu ăn = 0.8kg
  • 1 lít rượu = 0.79kg
1 lít bằng bao nhiêu kg?1 lít bằng bao nhiêu kg?