Đơn vị:

Tên hình các loại sen đá cơ bản đến hiếm. Cung cấp sen đá tại tp.HCM

Tổng hợp tên hình ảnh các loại sen đá từ phổ thông đến quý hiếm.

Xem thêm đất trồng xương rồng sen đá (các loại giá thể trộn) tại đây

1. SEN ĐÁ TRỨNG VỊT - SEN ĐÁ HỘT VỊT LỘN - SPLIT ROCK

- Tên khoa học là SplitRock.

Sen Đá Trứng Vịt Lộn - tên hình các loại sen đá

2. SEN ĐÁ TRỨNG CÁ - TÊN HÌNH CÁC LOẠI SEN ĐÁ.

- Tên khoa học là Bluebean Succulent

Sen Đá Trứng Cá - tên hình các loại sen đá

3. SEN ĐÁ HẢI LY HỒNG

- Tên khoa học là Echeveria-Super- Circle

Sen Đá Hải Ly Hồng - tên hình các loại sen đá

4. SEN ĐÁ ĐẬU ĐỎ

- Tên khoa học là Peperomia Ruby Glow

Sen Đá Đậu Đỏ - tên hình các loại sen đá

5. SEN ĐÁ AEO - SEN ĐÁ AEONIUM

- Tên khoa học là Aeonium

Sen Đá Aeo - tên hình các loại sen đá

6. SEN ĐÁ NUDA - SEN ĐÁ MẪU ĐƠN - SEN ĐÁ ROLLY

- Tên khoa học là Echeveria Nuda.

Sen Đá nuda - tên hình các loại sen đá

7. SEN ĐÁ BABY FINGER - TÊN HÌNH CÁC LOẠI SEN

- Tên khoa học là pachyphytum baby fingers

Sen Đá baby finger - tên hình các loại sen đá

8. SEN ĐÁ DỨA - TÊN HÌNH CÁC LOẠI SEN

- Tên khoa học là Agave Tradewind

Sen Đá Dứa Agave Tradewind - tên hình các loại sen đá

9. SEN ĐÁ HẢI CẨU - SEN ĐÁ HẢI CẨU ĐỐM

- Tên khoa học là Adromischus Festivus

Sen Đá Hải Cẩu - tên hình các loại sen đá

10. SEN ĐÁ BẠCH TUỘC

- Tên khoa học là Euphorbia caput - medusae

Sen Đá Bạch Tuộc - tên hình các loại sen đá

11. SEN ĐÁ HỒ LÔ - TÊN HÌNH CÁC LOẠI SEN

- Tên khoa học là Ledebouria socialis - Scilla violacea

Sen Đá Hồ Lô - tên hình các loại sen đá

12. SEN ĐÁ PINK LADY - SEN ĐÁ QUÝ CÔ MÀU HỒNG

- Tên khoa học là Callisia repens Pink Lady

Sen Đá Pink Lady - tên hình các loại sen đá

13. ĐÁ HỒNG MẬP - SEN ĐÁ DĨA HỒNG

- Tên khoa học là Graptopetalum superbum

Sen Đá Hồng mập - tên hình các loại sen đá

14. SEN ĐÁ CÚC TÍM

- Tên khoa học là Echeveria Cupid

Sen Đá Cúc Tím - tên hình các loại sen đá

15. SEN ĐÁ XIÊN THỊT - SEN ĐÁ XIÊN THỊT NƯỚNG

- Tên khoa học là String of Buttons

sen đá xiên thịt - tên hình các loại sen đá

16. SEN ĐÁ ĐÔ LA HỒNG

- Tên khoa học là Portulacaria Afra

Sen Đá Đô La Hồng - tên hình các loại sen đá

17. SEN ĐÁ RUBY XANH ĐỎ

- Tên khoa học là Graptoveria Bashful

Sen Đá Ruby - tên hình các loại sen đá

18. SEN ĐÁ THỊT BÒ

- Tên khoa học là Echeveria paul bunyan

Sen Đá Thịt Bò - tên hình các loại sen đá

19. SEN ĐÁ HẠC TRẮNG - SEN ĐÁ HẠT GIẤY

- Tên khoa học là Echeveria cante

Sen Đá Hạc Trắng - tên hình các loại sen đá

20. SEN ĐÁ MẬN ĐỎ - SEN ĐÁ KIM LAM

- Tên khoa học là Echeveria agavoides romeo rubin

Sen Đá Mận Đỏ - tên hình các loại sen đá

21. SEN ĐÁ PHẬT BÀ MẠNG NHỆN

- Tên khoa học là Sempervivum arachnoideum

Sen Đá Phật Bà Nhện - tên hình các loại sen đá

22. SEN ĐÁ HỒNG DÂU

- Tên khoa học là Echeveria ‘Perle VonNurnberg’

Sen Đá Hồng Dâu - tên hình các loại sen đá

23. SEN ĐÁ MINIMA

- Tên khoa học là Echeveria elegans minima

Sen Đá Minima - tên hình các loại sen đá

24. SEN ĐÁ GIỌT LỆ

- Tên khoa học là Echeveria amoena f. cristata

Sen Đá Giọt Lệ - tên hình các loại sen đá

25. SEN ĐÁ SỎI THIÊN THANH

- Tên khoa học là Graptopetalum mendozae

Sen Đá Sỏi Thiên Thanh - tên hình các loại sen đá

26. SEN ĐÁ KIM TUYẾN - TÊN HÌNH CÁC LOẠI SEN ĐÁ

- Tên khoa học là Graptopetalum mendozae

Sen Đá Kim Tuyến - tên hình các loại sen đá

27. SEN ĐÁ LÁ KIM

- Tên khoa học là Graptoveria “silver-star”

Sen Đá Lá Kim - tên hình các loại sen đá

28. SEN ĐÁ SAO BĂNG - SEN ĐÁ BÁNH BAO XANH

- Tên khoa học là Echeveria Albicans

Sen Đá Sao Băng - tên hình các loại sen đá

29. SEN ĐÁ HỒNG SAO - SEN ĐÁ HỒNG

- Tên khoa học là Anacampseros Rufescens

Sen Đá Hồng Sao - tên hình các loại sen đá

30. SEN ĐÁ PHA LÊ

- Tên khoa học là Graptosedum Francesco Baldi

Sen Đá Pha Lê - tên hình các loại sen đá

31. SEN ĐÁ ĐẾ VƯƠNG

- Tên khoa học là Echeveria ebony agavoide

Sen Đá Đế Vương - tên hình các loại sen đá

32. SEN ĐÁ NGỌC TRINH

- Tên khoa học là Echeveria Cante

Sen Đá Ngọc Trinh - tên hình các loại sen đá

33. SEN ĐÁ DÙ HỒNG - SEN ĐÁ DÙ TRÒN

- Tên khoa học là Echeveria Prolifica

Sen Đá Dù Hồng - tên hình các loại sen đá

34. SEN ĐÁ MÓNG RỒNG XOÁY

- Tên khoa học là Haworthia Margaritifera

Xương Rồng Móng Rồng Xoáy - tên hình các loại sen đá

35. SEN ĐÁ SỎI HỒNG - SEN ĐÁ SỎI XANH - SEN ĐÁ SỎI PHA LÊ

- Tên khoa học là Moonstone succulent

Sen Đá Sỏi Hồng - tên hình các loại sen đá

36. SEN ĐÁ NHUNG VIỀN ĐEN - ALBUM TÊN HÌNH CÁC LOẠI SEN

- Tên khoa học là Kalanchoe tomentosa Chocolate Soldier

Sen Đá Nhung Viền Đen - tên hình các loại sen đá

37. SEN ĐÁ ĐÔ LA XANH

- Tên khoa học là Portulacaria afra f. variegata

Sen Đá Đô La - tên hình các loại sen đá

38. SEN ĐÁ SEDUM VÀNG - SEN ĐÁ SEDUM CƠM

- Tên khoa học là Sedum japonicum

Sen Đá Sedum Vàng - tên hình các loại sen đá

39. SEN ĐÁ CHUỖI NGỌC BI - SEN ĐÁ CHUỖI NGỌC RỦ

- Tên khoa học là Sedum Donkey’s Tail Succulent

Sen Đá Chuỗi Ngọc Bi - tên hình các loại sen đá

40. SEN ĐÁ THÁI - SEN ĐÁ THÁI XANH

- Tên khoa học là Echeveria Blue Atoll

Sen Đá Thái - tên hình các loại sen đá

41. SEN ĐÁ VIỀN HỒNG - TÊN HÌNH CÁC LOẠI SEN

- Tên khoa học là Pulido’s Echeveria

Sen Đá Viền Hồng - tên hình các loại sen đá

42. SEN ĐÁ VÀNG

- Tên khoa học là sedum adolphii lime gold

Sen Đá Vàng - tên hình các loại sen đá

43. SEN ĐÁ TỨ PHƯƠNG - SEN ĐÁ BỐN PHƯƠNG

- Tên khoa học là Crassula Capitella

Sen Đá Tứ Phương - tên hình các loại sen đá

44. SEN ĐÁ THƯỢC DƯỢC

- Tên khoa học là Sedeveria Blue Elf

Sen Đá Thược Dược - tên hình các loại sen đá

45. SEN ĐÁ THẠCH NGỌC - TÊN HÌNH CÁC LOẠI SEN

- Tên khoa học là Sedum rubrotinctum

Sen Đá Thạch Ngọc - tên hình các loại sen đá

45. SEN ĐÁ LITHOPS - SEN MÔNG - THẠCH LAN

- Tên khoa học là Lithops marmorata

Xương Rồng Lithops - tên hình các loại sen đá

46. SEN ĐÁ TAY GẤU VAR - SEN ĐÁ TAY GẤU MÚP

- Tên khoa học là Cotyledon tomentosa

Sen Đá Tay Gấu Var - tên hình các loại sen đá

47. SEN ĐÁ SAO XẾP - SEN ĐÁ SAO XẾP TẦNG

- Tên khoa học là Crassula Corymbulosa

Sen Đá Sao Xếp - tên hình các loại sen đá

48. SEN ĐÁ PHẬT BÀ - SEN ĐÁ PHẬT BÀ LỬA

- Tên khoa học là Sempervivum Calcareum

Sen Đá Phật Bà - tên hình các loại sen đá

49. SEN ĐÁ ỐNG ĐIẾU - TÊN HÌNH CÁC LOẠI SEN

- Tên khoa học là Crassula Ovata Hobbit

Sen Đá Ống Điếu - tên hình các loại sen đá

50. SEN ĐÁ NHUNG VIỀN ĐỎ - SEN ĐÁ NHUNG VIỀN LỬA

- Tên khoa học là Echeveria ‘Pulv- Oliver’

Sen Đá Nhung Viền Đỏ - tên hình các loại sen đá

51. SEN ĐÁ LỘC NHUNG - SEN ĐÁ SỪNG HƯƠU

- Tên khoa học là Echeveria Prolifica

Sen Đá Lộc Nhung - tên hình các loại sen đá

52. SEN ĐÁ NHÍM ĐEN - ALBUM TÊN HÌNH CÁC LOẠI SEN

- Tên khoa học là Sinocrassula Yunnanensis ‘Napoli Noire’

Sen Đá Nhím Đen

53. SEN ĐÁ NGỌC BÍCH - SEN ĐÁ THẠCH BÍCH CÁNH BƯỚM

- Tên khoa học là Crassula Ovata

Sen Đá Ngọc Bích

54. SEN ĐÁ NÂU - SEN ĐÁ SOCOLA

- Tên khoa học là Echeveria Black Prince

Sen Đá Nâu

55. SEN ĐÁ MÓNG RỒNG SAO BIỂN

- Tên khoa học là Haworthia Attenuata

Sen Đá Móng Rồng Sao Biển

56. SEN ĐÁ MỎ VỊT - TÊN HÌNH CÁC LOẠI SEN

- Tên khoa học là Gasteria bicolor var

Sen Đá Mỏ Vịt

57. SEN ĐÁ MẶT TRĂNG - SEN ĐÁ NHẬT NGUYỆT

- Tên khoa học là echeveria melaco

Sen Đá Mặt Trăng

58. SEN ĐÁ MẶT NẠ - SEN ĐÁ MẶT NẠ TRƠN, LÔNG

- Tên khoa học là Delosperma echinatum

Sen Đá Mặt Nạ

59. SEN ĐÁ LỤC BÌNH - SEN ĐÁ LÁ BÈO

- Tên khoa học là Portulaca molokiniensis

Sen Đá Lục Bình

60. SEN ĐÁ LÁ TIM - SEN TIM

- Tên khoa học là Corpuscularia Lehmannii

Sen Đá Lá Tim

61. SEN ĐÁ LÁ THƠM - SEN ĐÁ NHẤT MẠT HƯƠNG

- Tên khoa học là Echeveria Prolifica

Sen Đá Lá Thơm

62. SEN ĐÁ LÁ CỌ - TÊN HÌNH CÁC LOẠI SEN

- Tên khoa học là Oxalis Palmalis

sen đá lá cọ

63. SEN ĐÁ NGỌC - SEN ĐÁ NGỌC LÁ TRÒN

- Tên khoa học là Haworthia Cooperi

Sen Đá Ngọc

64. SEN ĐÁ KIM CƯƠNG

- Tên khoa học là Pachyphytum compactum

Sen Đá Kim Cương

65. SEN ĐÁ ĐỎ

- Tên khoa học là Crassula columnaris Buddha temple

Sen Đá Đỏ

66. SEN ĐÁ HƯỜNG - SEN ĐÁ HƯỜNG LÁ NGẮN

- Tên khoa học là nussbaumerianum

Sen Đá Hường

67. SEN ĐÁ HỒNG PHẤN (tên hình các loại sen đá)

- Tên khoa học là Echeveria Morning Beauty

Sen Đá Hồng Phấn

68. SEN ĐÁ HOA HỒNG XANH - SEN ĐÁ BÔNG HỒNG XANH

- Tên khoa học là Greenovia

Sen Đá Hoa Hồng Xanh

69. SEN ĐÁ HOA CÚC - SEN ĐÁ BÔNG CÚC

- Tên khoa học là Echeveria Runyonii

Sen Đá Hoa Cúc

70. SEN ĐÁ HÀM CÁ MẬP (tên hình các loại sen đá)

- Tên khoa học là Faucaria felina subsp. tuberculosa

Sen Đá Hàm Cá Mập

71. SEN ĐÁ GUỐC - SEN ĐÁ NGỌC GUỐC (tên hình các loại sen đá)

- Tên khoa học là Haworthia mirabilis var. Mirabilis

Sen Đá Guốc

72. SEN ĐÁ GIỌT NƯỚC - SEN ĐÁ MẮT NAI - SEN ĐÁ GIỌT LỆ (tên hình các loại sen đá)

- Tên khoa học là Curio Rowleyanu

Sen Đá Giọt Nước

73. SEN ĐÁ GẠC NAI - TÊN HÌNH CÁC LOẠI SEN

- Tên khoa học là Rhombophyllum Dolabriforme

Sen Đá Gạc Nai

74. SEN ĐÁ DĨA - SEN ĐÁ ÁNH KIM - SEN ĐÁ ĐĨA HỒNG MẬP

- Tên khoa học là Echeveria Carnicolor

Sen Đá Dĩa

75. SEN ĐÁ ĐÈN PHẬT - SEN ĐÁ CỘT ĐỀN (tên hình các loại sen đá)

- Tên khoa học là Crassula columnaris Buddha temple

Sen Đá Đền Phật

76. SEN ĐÁ ĐẤT TRẮNG - TÊN HÌNH CÁC LOẠI SEN

- Tên khoa học là Echeveria Elegans

Sen Đá Đất Trắng

77. SEN ĐÁ CỎ NGỌC - THẠCH THẢO (tên hình các loại sen đá)

- Tên khoa học là Bergeranthus vespertinus

Sen Đá Cỏ Ngọc

78. SEN ĐÁ CÁNH BƯỚM (tên hình các loại sen đá)

- Tên khoa học là Kalanchoe Thyrsiflora Variegata

Sen Đá Cánh Bướm

79. SEN ĐÁ CÁ HEO - TÊN HÌNH CÁC LOẠI SEN

- Tên khoa học là Senecio Peregrinus

Sen Đá Cá Heo

80. SEN ĐÁ HOA HỒNG TRẮNG - SEN ĐÁ BÔNG HỒNG TRẮNG (tên hình các loại sen đá)

- Tên khoa học là Crassualaceae

Sen Đá Hoa Hồng Trắng

81. SEN ĐÁ HOA HỒNG ĐEN - SEN ĐÁ BÔNG HỒNG ĐEN

- Tên khoa học là Echeveria Purpusorum

Sen Đá Hoa Hồng Đen

82. SEN ĐÁ BÈO VIỀN HỒNG

- Tên khoa học là Echeveria

Sen Đá Bèo Viền Hồng

83. SEN ĐÁ BẮP CẢI - SEN ĐÁ BẮP CẢI TÍM - SEN ĐÁ BẮP CẢI XANH (tên hình các loại sen đá)

- Tên khoa học là Echeveria Shaviana

Sen Đá Bắp Cải

84. SEN ĐÁ 3D (tên hình các loại sen đá)

- Tên khoa học là Echeveria Nodulosa

Sen Đá 3D

85. SEN ĐÁ 3 MÀU (tên hình các loại sen đá)

- Tên khoa học là Aeonium Decorum f. Variegata

sen đá 3 màu - sen đá aeon

86. SEN ĐÁ SEDUM HOA HỒNG - TÊN HÌNH CÁC LOẠI SEN

- Tên khoa học là Echeveria Nodulosa

Sen Đá Sedum Hoa Hồng

87. SEN ĐÁ CHUỖI NGỌC ĐỨNG

- Tên khoa học là Sedum Morganianum

sen đá chuỗi ngọc đứng

DALAT FARM SẼ UPDATA LIÊN TỤC CÁC LOẠI SEN ĐÁ MỚI !

Tham khảo cách trộn đất trồng xương rồng sen đá tại: https://dalatfarm.net/lam-vuon-tai-nha/cach-tron-dat-trong-sen-da/