Đơn vị:

60+ câu chúc sức khỏe tiếng Anh dành cho bạn bè, đồng nghiệp & người quen

Những lời chúc sức khỏe tiếng Anh ý nghĩa dành chi bạn bè, người thân, đồng nghiệp.. Với hơn 60+ mẫu câu chúc được ThePOETmagazine giới thiệu, bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn để chúc đối phương mạnh khỏe bình an.

Tổng hợp lời chúc sức khỏe tiếng Anh ý nghĩa nhất

Những lời chúc giữ gìn sức khỏe bằng tiếng Anh thể hiện sự chân thành, mong muốn đối phương mạnh khỏe bình an.

Ngoài các câu chúc mừng 8/3 cho bà và những người phụ nữ yêu thương, những mẫu câu sau đây được nhiều người sử dụng do chỉ cần thay đổi một chút sẽ phù hợp trong nhiều hoàn cảnh:

 1. I hope you have lots of health and success in your life. Lời dịch: Tôi hy vọng bạn có sức mạnh thật nhiều và luôn đạt được mục tiêu thành công trong cuộc sống.
 2. You are a good girl. Success and health will come to you. Lời dịch: Bạn là một cô gái rất tốt bụng. Thành công và sức khỏe mạnh mẽ sẽ đến với bạn.
 3. To be successful you need a strong enough foundation. Please keep your health to progress to success. Lời dịch: Để đạt được thành công thì bạn cần có một sức khỏe đủ tốt. Hãy giữ gìn sức khỏe của mình để tiến đến thành công nhé.
 4. Life is incomplete without success or health. Lời dịch: Cuộc sống này sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự thành công hoặc sức khỏe tốt.
 5. Hope you are in good health to steadily step forward to success. Lời dịch: Hy vọng bạn luôn có sức khỏe tốt để vững bước tới con đường thành công.
 6. I hope you will keep both healthy and successful. That is the key to happiness. Lời dịch: Tôi hy vọng bạn sẽ luôn khỏe mạnh và thành công. Đó là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc cuộc đời.
 7. If you are healthy and successful, then you are one of the happiest people in the world. Lời dịch: Nếu bạn khỏe mạnh và thành công, bạn sẽ là một trong những người hạnh phúc nhất trên thế giới.
 8. When you succeed, you can bring good things to your loved ones. If you have good health, you can enjoy those good things with them. Lời dịch: Khi thành công, bạn có thể mang về mọi điều tốt đẹp cho người thân yêu. Nếu bạn có sức khỏe tốt, bạn có thể tận hưởng những điều tốt đẹp đó cùng với họ.
 9. To be successful you need to work to get it. And for your health, you need the effort to keep it going. Lời dịch: Để có thành công, bạn cần làm việc để đạt được nó. Và đối với sức khỏe của bạn, bạn cần nỗ lực để duy trì nó.
 10. Success and health are like a shadow. Without either, you will be unhappy. Lời dịch: Thành công và sức khỏe gắn liền giống như hình với bóng. Thiếu bất kỳ một trong hai, bạn sẽ không hạnh phúc.
 11. Strive to be successful before you lose your health and stay healthy before it’s too late. Lời dịch: Hãy cố gắng để thành công trước khi bạn mất đi sức khỏe và hãy duy trì sức lực trước khi quá muộn.
 12. You are the one with big dreams. I hope you have lots of health and get success soon. Lời dịch: Bạn là người có những giấc mơ lớn. Tôi hy vọng bạn có nhiều sức khỏe và sớm đạt được thành công.
 13. Success will come if you know how to seize the opportunity. Health will be abundant if you know how to keep. Lời dịch: Thành công sẽ đến nếu bạn biết cách nắm bắt cơ hội. Sức khỏe sẽ phong phú nếu bạn biết cách bảo vệ.
lời chúc sức khỏe bằng tiếng Anh ngắn gọn
Tổng hợp những lời chúc sức khỏe bằng tiếng Anh ngắn gọn dễ dùng

Ngoài việc chúc sức khỏe bằng tiếng Anh, chúng ta cũng nên gửi lời chúc giữ gìn sức khỏe tiếng Nhật nếu làm việc trong môi trường tiếp xúc với người Nhật.

List lời chúc sức khỏe bằng tiếng Anh ngắn gọn

Trong những dịp đặc biệt hoặc để cùng chung vui với mọi người, chúng ta thường trao nhau những lời chúc tốt đẹp. Những lời chúc sức khỏe tiếng Anh gửi gắm nhiều điều tốt lành đến với người nhận.

 1. Don’t rush to earn enough money to only buy a bed - a hospital bed. Lời dịch: Đừng vội kiếm đủ tiền chỉ để mua một chiếc giường - một chiếc giường bệnh viện.
 2. Waking up in a healthy body has been one of the happiest things in the world. Lời dịch: Thức dậy trong một cơ thể mạnh mẽ đã là một trong những điều hạnh phúc nhất trên thế giới.
 3. Unhealthy habits are eating away at us. Pay attention to your health before it’s too late. Lời dịch: Những thói quen không lành mạnh đang làm suy sụp chúng ta. Hãy chú ý sức khỏe của chính mình trước khi quá muộn.
 4. We won’t realize the importance of health until we get sick. Pay attention to your health before it’s too late. Lời dịch: Chúng ta sẽ không nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe cho đến khi chúng ta bị bệnh. Hãy chú ý đến dinh dưỡng, thể lực của bạn trước khi quá muộn nhé.
 5. I hope you always have lots of health to always be happy with your loved ones. Lời dịch: Tôi hy vọng bạn luôn có nhiều sức khỏe để luôn hạnh phúc bên người thân yêu của mình.
 6. Dad is someone who helps you become a useful person. I hope you are always healthy to see me grow up with each passing day. Lời dịch: Bố đã cho con trở thành một cá thể có ích. Con hy vọng bố luôn khỏe mạnh để được thấy con trưởng thành từng ngày.
 7. Each passing year the thing that worries me the most is my father’s health. I hope you will always be healthy and happy. Lời dịch: Mỗi năm trôi qua, điều làm tôi lo lắng nhất là thể lực của cha. Con hy vọng cha luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
 8. You give too much for me. Now is the time for you to pay more attention to himself and take care of his health. Lời dịch: Ba đã dành quá nhiều cho con rồi. Bây giờ là lúc ba chú trọng hơn đến bản thân và chăm sóc sức khỏe của mình.
 9. I’m mature enough to take care of myself and take care of my mother. Your health is the most important thing to you now. Lời dịch: Con đã trưởng thành đủ để tự chăm sóc bản thân và chăm sóc mẹ. Sức khỏe của mẹ là điều quan trọng nhất với con hiện tại.
 10. Please take care of your health to be with me for a long time. I love Mom. Lời dịch: Xin mẹ hãy chăm sóc sức khỏe của mình để có thể ở bên con trong thời gian dài. Con yêu Mẹ.
chúc sức khỏe bằng tiếng Anh
Các câu chúc sức khỏe bằng tiếng Anh sử dụng được trong nhiều hoàn cảnh

Khi muốn thể hiện lòng tốt trong nhiều ngôn ngữ, đừng quên gửi những câu chúc sức khỏe bằng tiếng Trung. Sức khỏe là mối quan tâm phổ quát, vượt qua rào cản. Và bằng cách lan tỏa những lời chúc này, chúng ta tạo ra một môi trường đoàn kết và hợp tác.

Câu chúc bạn nhiều sức khỏe tiếng Anh được sử dụng nhiều

Một số mẫu câu chúc sức khỏe bằng tiếng Anh sau đây được sử dụng nhiều trong mọi hoàn cảnh. List ngay để áp dụng trong trường hợp cần thiết mà chưa nghĩ ra câu chúc nào hay nhé:

 1. We may not be rich, but we have an asset that is greater than money: health. Wishing everyone good health and happiness. Lời dịch: Chúng ta có thể không giàu có, nhưng chúng ta có một tài sản vĩ đại hơn tiền bạc: sức khỏe. Chúc mọi người có sức lực tốt và hạnh phúc.
 2. The happiest thing for me right now is to see each of our family members live healthy every day. Lời dịch: Điều hạnh phúc nhất với con hiện tại là thấy mỗi thành viên trong gia đình chúng ta sống vui và thể lực tốt mỗi ngày.
 3. Money can be earned, but parents’ health if lost will not be recovered. I hope dad and mom will always be happy and healthy to hang around with your children and grandchildren. Lời dịch: Tiền có thể kiếm được, nhưng sức khỏe của cha mẹ nếu mất đi sẽ không thể khôi phục. Con hy vọng bố mẹ luôn hạnh phúc và cơ thể mạnh mẽ để có thể bên cạnh con cháu.
 4. Study hard, but remember to take care of your health, my dear daughter. Lời dịch: Hãy học hành chăm chỉ, nhưng đừng quên chăm sóc sức khỏe, con gái yêu của mẹ.
 5. Don’t forget to have a good breakfast if you want to be healthy at work. Love you. Lời dịch: Đừng quên ăn sáng đầy đủ chất nếu bạn muốn khỏe mạnh để làm việc. Yêu con.
 6. Don’t stay up late if your child doesn’t want to be dry and ugly. Lời dịch: Đừng thức khuya nếu con không muốn trở nên mệt mỏi và xấu xí.
 7. Living away from home is a difficult thing. I hope you will always be healthy and love life. I love you. Lời dịch: Sống xa nhà là điều khó khăn. Bố hy vọng con luôn khỏe mạnh và yêu cuộc sống. Bố yêu con.
 8. You are my source of life, so if you are healthy, you will be healthy. Lời dịch: Mẹ là nguồn sống của con, vì vậy nếu mẹ khỏe mạnh, con sẽ mạnh mẽ.
 9. I hope my lover will always be healthy and love me every day. Lời dịch: Tôi hy vọng người yêu thương của tôi luôn khỏe mạnh và yêu tôi mỗi ngày.
 10. What I’m most worried about is your health. You are always busy and sometimes forget to take care of yourself. Lời dịch: Điều mà tôi lo lắng nhất là sức khỏe của em. Em luôn bận rộn công việc và đôi khi còn quên cả chăm sóc bản thân.
chúc bạn nhiều sức khỏe tiếng Anh
Mẫu chúc sức khỏe bằng tiếng Anh được sử dụng nhiều

Dành tặng những lời những câu chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh có lời dịch nếu bạn luôn muốn đối phương vui vẻ và mạnh khỏe đón nhận những điều tuyệt vời khi thêm tuổi mới.

Lời chúc bạn giữ gìn sức khỏe bằng tiếng Anh khi đi xa

Khi một người bạn đi xa là lúc bạn cần gửi đến họ những chúc bạn nhiều sức khỏe tiếng Anh ỹ nghĩa. Đây là động lực giúp họ có thể mạnh mẽ, bình an và có cuộc sống như mong muốn:

 1. If you have health, you can do other things. Lời dịch: Nếu bạn có sức khỏe, bạn có thể làm mọi điều khác.
 2. Keeping healthy is about preserving the most valuable asset. Always stay healthy and safe. Lời dịch: Giữ gìn sức khỏe là bảo vệ tài sản quý giá nhất của mỗi người. Hãy luôn giữ gìn để mạnh khỏe và bình an.
 3. No matter how rich and successful you are, you need the health to enjoy and continue that. Lời dịch: Bất kể bạn giàu có và thành công đến đâu đi nữa, bạn cần sức khỏe để tận hưởng và tiếp tục điều đó.
 4. I hope the best will always come to you. Hope you always have good health to enjoy the good luck. Lời dịch:Tôi hy vọng điều tốt nhất sẽ luôn đến với bạn. Hy vọng bạn luôn có sức khỏe tốt để tận hưởng những may mắn tốt đẹp.
 5. Health is gold, respect it while you can. Lời dịch: Sức khỏe là vàng, mong rằng bạn hãy tôn trọng nó trong khi bản thân còn có thể.
 6. Have a healthy body to welcome new days and new experiences. Lời dịch: Hãy để cho mình một cơ thể khỏe mạnh để chào đón những ngày mới và những trải nghiệm mới.
 7. Busy work needs a healthy body, so don’t forget to pay attention to your meals. Lời dịch: Công việc bận rộn cần một cơ thể khỏe mạnh, vì vậy đừng quên chú ý đến bữa ăn của bạn.
 8. Work and career are important, but health is much more important. If you are not healthy, how much money cannot be exchanged. Please take care of yourself. Lời dịch: Công việc và sự nghiệp quan trọng, nhưng sức khỏe quan trọng hơn rất nhiều. Nếu bạn không có thể lực tốt, bất kể có bao nhiêu tiền cũng không thể đổi được. Hãy chăm sóc bản thân.
 9. You have health then you get everything. Lời dịch: Đầu tiên bạn cần có sức khỏe, đó là nguồn gốc để bạn có được tất cả những thứ khác.
 10. Currently you have many dreams, but if one day you are not healthy, you only have one dream, which is to be healthy. Please appreciate your health now. Lời dịch: Hiện tại bạn có nhiều giấc mơ, nhưng nếu một ngày nào đó bạn không có thể lực tốt, bạn chỉ có một giấc mơ duy nhất, đó là được khỏe mạnh. Hãy trân trọng cơ thể của bạn ngay bây giờ.
 11. Wishing you a safe trip, good health, and growth in your new job. Lời dịch: Chúc bạn chuyến đi bình an và luôn mạnh khỏe, phát triển trong công việc mới.
 12. Always stay healthy, my friend. Hope you have a good start in your new home. Lời dịch: Hãy luôn giữ sức khỏe nhé người bạn của tôi. Hy vọng bạn sẽ có những khởi đầu thật tốt tại nơi ở mới.
 13. Always remember to take care of your stomach. Don’t skip meals, eat on time and take good care of yourself. Lời dịch: Luôn nhớ chăm sóc dạ dày của bạn nhé. Đừng bỏ bữa, ăn đúng giờ và chăm sóc bản thân thật tốt.
chúc giữ gìn sức khỏe bằng tiếng Anh
Những lời chúc ý nghĩa dành cho người bạn đi xa

Giữa những lời chúc sức khỏe, hãy cũng nhìn nhận về may mắn và phú quý. Như trong truyền thống của Thái Lan, hãy tặng đối phương bùa may mắn Thái Lan nếu họ cũng tin vào phong thủy, tâm linh.

Nếu chồng hay bạn trai của bạn đi xa đúng dịp Lễ tình nhân, đừng quên gửi lời chúc Valentine cho bạn trai bằng tiếng Anh ý nghĩa để họ luôn cảm thấy có bạn bên cạnh.

Lời kết

Tổng hợp những chúc sức khỏe tiếng Anh ý nghĩa sẽ giúp bạn gửi đến đối phương sự chân thành và bình an. Đây là điều bất cứ ai cũng mon muốn trong cuộc sống này. Cập nhật list để sử dụng thời điểm cần thiết.