Đơn vị:

Nghệ An quy hoạch trung tâm hành chính mới của huyện Diễn Châu rộng hơn 32ha tại xã Diễn Hoa

ĐÔ THỊ PHỦ DIỄN MỞ RỘNG CÓ DIỆN TÍCH 3.800 HA THUỘC ĐỊA BÀN 9 XÃ, THỊ TRẤN

Đồ án quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng được lập trên diện tích 3.800 ha, với niên độ quy hoạch đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (giai đoạn đầu đến năm 2030); bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Diễn Châu; các xã: Diễn Phúc, Diễn Tân, Diễn Thành, Diễn Ngọc, Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Hoa và một phần phía Nam thuộc xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu.

bna_Screen Shot 2024-03-27 at 21.17.01.png
Đồ án quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng được lập trên diện tích 3.800 ha (màu cam). Ảnh: Thành Duy

Phía Bắc giáp các xã: Diễn Hồng, Diễn Vạn và một phần phía Bắc xã Diễn Kim. Phía Nam giáp các xã: Diễn Thịnh, Diễn Lộc, Diễn Thọ. Phía Đông giáp Biển Đông. Phía Tây giáp các xã: Diễn Cát, Diễn Quảng, Diễn Hạnh, Diễn Xuân, Diễn Tháp.

Quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng có quy mô dân số khoảng 75.000 người năm 2022 và đến năm 2040 đạt khoảng 98.000 người.

Đồ án quy hoạch thể hiện rõ phương án sắp xếp đơn vị hành chính và định hướng tổ chức, phát triển không gian đô thị.

bna_Screen Shot 2024-03-27 at 21.17.23.png
Phương án sắp xếp 8 đơn vị hành chính thuộc phạm vi quy hoạch. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, 4/8 đơn vị hành chính thuộc quy hoạch dự kiến sẽ được sáp nhập, gồm: Sáp nhập xã Diễn Thành và thị trấn Diễn Châu; sáp nhập xã Diễn Ngọc và xã Diễn Bích để hình thành 2 đơn vị hành chính cấp xã mới. Các xã Diễn Kỷ, Diễn Hoa, Diễn Phúc, Diễn Tân vẫn giữ nguyên. 6 đơn vị hành chính sau sắp xếp thuộc quy hoạch tiến tới sẽ được nâng lên thành phường.

Đô thị Phủ Diễn mở rộng được quy hoạch thành 4 khu vực:

Khu vực 1: Phát triển trung tâm hành chính, dịch vụ đô thị, là vùng tập trung các công trình hành chính đô thị, thương mại dịch vụ, dân cư tập trung; bao gồm một phần các xã Diễn Thành, Diễn Phúc tại phía Bắc Quốc lộ 7 và các xã Diễn Hoa, Diễn Ngọc (phía Tây giáp sông Lạch Vạn);

Khu vực 2: Phát triển dịch vụ du lịch, là vùng tập trung các công trình dịch vụ, thương mại, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, kết hợp dân cư; bao gồm một phần xã Diễn Thành tại phía Tây tuyến đường dọc quy hoạch 36m và phần xã Diễn Kim (thuộc ranh giới quy hoạch).

Khu vực 3: Phát triển dân cư, đô thị dịch vụ - công nghiệp, là vùng tập trung khu dân cư cũ và mới kết hợp phát triển các công trình dịch vụ công nghiệp gắn với vùng công nghiệp, đô thị dịch vụ phía Bắc Khu Kinh tế Đông Nam; đồng thời, một phần kết hợp chức năng nông nghiệp gắn với việc dự phòng quỹ đất để tạo nguồn lực cho giai đoạn sau; bao gồm một phần xã Diễn Thành, xã Diễn Phúc tại phía Tây khu vực 2 và phía Nam Quốc lộ 7.

Khu vực 4: Phát triển dân cư, đô thị thương mại truyền thống địa phương, gắn với các dịch vụ trên hành lang kinh tế Quốc lộ 1 và hai bên Quốc lộ 7B; bao gồm toàn xã Diễn Bích và Diễn Kỷ (Phía Bắc khu vực 1).

bna_Screen Shot 2024-03-27 at 21.19.29.png
Trung tâm hành chính mới của huyện Diễn Châu hiện tại và thị xã Diễn Châu trong tương lai được quy hoạch tại xã Diễn Hoa. Ảnh: Thành Duy

Đồ án quy hoạch cũng thể hiện rõ định hướng phát triển không gian, trong đó quy hoạch mới trung tâm hành chính cấp huyện và đô thị tại xã Diễn Hoa. Diện tích đất 32,38ha, mật độ xây dựng tối đa 40%, tối đa cao 10 tầng.

Cơ quan hành chính cấp xã, phường cơ bản giữ nguyên tại các vị trí cũ hiện có; từng bước xây dựng mới một số cơ quan, mở rộng, cải tạo đạt tiêu chuẩn, yêu cầu phát triển. Mật độ xây dựng tối đa 40%, tối đa cao 4 tầng nổi và 2 tầng hầm.

TẠO VÙNG LÕI ĐÔ THỊ LÀM TIỀN ĐỀ CHO HUYỆN DIỄN CHÂU TRỞ THÀNH THỊ XÃ TRƯỚC NĂM 2030

Theo đồ án quy hoạch, đô thị Phủ Diễn mở rộng là đô thị dịch vụ nằm ở vị trí trung tâm huyện Diễn Châu; có chức năng là trung tâm về kinh tế - văn hóa, thương mại, du lịch sinh thái biển và du lịch văn hóa, lịch sử; là khu vực vùng lõi trung tâm đô thị khi hình thành thị xã Diễn Châu với các chức năng hành chính, dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ công nghiệp.

bna_Screen Shot 2024-03-27 at 21.17.51.png
Mô hình và hướng phát triển của đô thị Phủ Diễn mở rộng. Ảnh: Thành Duy

Đây là đầu mối giao thông kết nối hành lang kinh tế các huyện Tây Bắc với các huyện ven biển và thành phố Vinh theo hai trục Bắc Nam (Quốc lộ 1; đường sắt Bắc Nam; có liên hệ tuyến cao tốc Bắc - Nam) và Đông Tây (Quốc lộ 7). Mục tiêu lập đồ án quy hoạch nhằm cụ thể hoá định hướng Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia; Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Đồng thời, xây dựng và phát triển đô thị Phủ Diễn theo hướng đô thị dịch vụ thương mại, công nghiệp, du lịch sinh thái biển có kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025, làm tiền đề cho huyện Diễn Châu trở thành thị xã trước năm 2030.

Đồng thời khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của khu vực trung tâm huyện Diễn Châu nhằm phát triển đô thị Phủ Diễn theo hướng bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao vai trò, vị thế, lợi thế vị trí của đô thị Phủ Diễn, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện Diễn Châu và tỉnh Nghệ An, tạo giá trị phát triển mới để tăng sức cạnh tranh trong vùng.

bna_Screen Shot 2024-03-27 at 21.27.49.png
Định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đô thị Phủ Diễn mở rộng. Ảnh: Thành Duy

Đồ án quy hoạch còn làm cơ sở để xác định phạm vi mở rộng không gian phát triển đô thị, triển khai lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư và làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, Đồ án quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng (tỷ lệ 1/10.000) tiếp tục hoàn thiện, phê duyệt theo đúng quy định.

Trong những năm qua huyện Diễn Châu đã tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, thu hút đầu tư nhiều dự án động lực. Đối chiếu với tiêu chí đô thị loại IV đạt 61,55/100 điểm (40/54 chỉ tiêu).