Đơn vị:

Hướng dẫn thủ tục thay đổi màu sơn xe máy, xe ô tô theo quy định mới nhất 2023

Doanh nghiệp lo phát sinh thủ tục, chi phí với dự thảo quy định về hóa đơn, chứng từ Đà Nẵng: Mượn tiền để “làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách” rồi chiếm đoạt

Nếu chủ phương tiện tự ý thay đổi màu sơn mà không khai báo với cơ quan có thẩm quyền sẽ bị xử phạt theo quy định. Do đó, khi muốn thay đổi màu sơn mới, chủ xe cần làm thủ tục đổi màu sơn xe ô tô theo đúng quy định tại cơ quan Cảnh sát giao thông địa phương.

khi muốn thay đổi màu sơn mới, chủ xe cần làm thủ tục đổi màu sơn xe ô tô theo đúng quy định tại cơ quan Cảnh sát giao thông địa phương. Khi muốn thay đổi màu sơn mới, chủ xe cần làm thủ tục đổi màu sơn xe ô tô theo đúng quy định tại cơ quan Cảnh sát giao thông địa phương.

Thủ tục thay đổi màu sơn xe máy, xe ô tô

Khoản 1 Điều 16 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về trường hợp cấp đổi chứng nhận đăng ký xe như sau:

Điều 16. Trường hợp cấp đổi, cấp lại: Trường hợp cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe: Xe cải tạo; xe thay đổi màu sơn; xe đã đăng ký, cấp biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô) và ngược lại; gia hạn chứng nhận đăng ký xe; thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, số định danh cá nhân, địa chỉ); chứng nhận đăng ký xe bị hỏng, mờ, rách; biển số bị hỏng, mờ, gẫy hoặc chủ xe có nhu cầu cấp đổi chứng nhận đăng ký xe cũ, biển số xe cũ sang chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Thông tư này.

Do đó, khi thay đổi màu sơn xe thì phải làm thủ tục đổi giấy đăng ký xe (cà vẹt xe). Như vậy, thủ tục thay đổi màu sơn xe máy, xe ô tô chính là thủ tục đổi giấy đăng ký xe (cà vẹt xe).

Thủ tục đổi giấy đăng ký xe (cà vẹt xe)

Hồ sơ đổi giấy đăng ký xe (cà vẹt xe)

Hồ sơ đổi giấy đăng ký xe (cà vẹt xe) bao gồm:

- Giấy khai đăng ký xe.

- Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

- Chứng nhận đăng ký xe (cà vẹt xe). (Khoản 1, 2, 3 Điều 17 Thông tư 24/2023/TT-BCA)

Trình tự đổi giấy chứng nhận đăng ký xe (cà vẹt xe)

Bước 1: Chủ xe kê khai giấy đăng ký xe

- Chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công và có trách nhiệm kê khai đầy đủ các nội dung quy định trong giấy khai đăng ký xe, ký số hoặc ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu là cơ quan, tổ chức).

- Sau khi kê khai thành công, chủ xe nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ do cổng dịch vụ công thông báo qua tin nhắn điện thoại hoặc qua địa chỉ thư điện tử để làm thủ tục đăng ký xe; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe theo quy định; trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công thì chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Chủ xe đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe theo lịch hẹn tại Bước 1 và nộp hồ sơ, nộp lệ phí.

Lưu ý: Đối với trường hợp thay đổi màu sơn xe thì chủ xe phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Sau khi kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo hợp lệ, cơ quan đăng ký xe thực hiện cấp đổi chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Chủ xe nhận kết quả đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ dịch vụ bưu chính công ích.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 18 Thông tư 24/2023/TT-BCA

Tự ý thay đổi màu sơn xe bị phạt bao nhiêu?

- Đối với xe mô tô, xe gắn máy: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện hành vi tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với Giấy đăng ký xe.

- Đối với xe ô tô: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với màu sơn ghi trong Giấy đăng ký xe.

Ngoài ra, chủ xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô còn phải khôi phục lại màu sơn ghi trong Giấy đăng ký xe theo quy định.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1, điểm m khoản 7 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 100/2019/NĐ-CP