Đơn vị:

Văn hóa Văn hóa

Nghị quyết số 45/106 của Liên Hợp Quốc, lấy ngày 1/10 hàng năm là Ngày Quốc tế Người cao tuổi, bắt đầu từ ngày 1/10/1991. Về nội dung Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Liên Hợp Quốc nhấn mạnh: "Các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, các nước thành viên Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ, đang chuẩn bị kế hoạch hoạt động sâu rộng để đánh dấu Ngày Quốc tế có ý nghĩa trọng đại này. Tùy theo điều kiện của mỗi quốc gia, có thể đề cập đến các lĩnh vực cụ thể là: Sự cống hiến của Người cao tuổi trong khoa học; văn học, nghệ thuật, thể thao và phát triển xã hội; những hoạt động hữu ích trong phạm vi gia đình, cộng đồng, học đường và thương mại; bên cạnh việc biểu dương những đóng góp trong nhiều lĩnh vực đối với cộng động, cũng cần đề cập đến nghĩa vụ của xã hội cộng đồng đối với Người cao tuổi, nhất là những người đang gặp khó khăn trong đời sống do tuổi cao, sức yếu".

Ở Việt Nam, sự kiện lịch sử "Hội nghị Diên Hồng" được Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng, Người chỉ rõ vị trí, vai trò to lớn của lớp người cao tuổi đối với nhiệm vụ cách mạng. Ngay trong những ngày đầu về nước, trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam, ngày 06/6/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi "Kính cáo đồng bào" nhằm tập hợp lực lượng toàn dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Trong lời kêu gọi này, Người ra Lời hiệu triệu "Đoàn kết tất cả các bậc phụ lão". Người chỉ rõ: "Trách nhiệm của các vị phụ lão và nhiệm vụ của đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão xây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì… Phụ lão hô, Nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, Nhân dân làm theo".

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "Phụ lão cứu quốc Hội" đã được ra đời ở các địa phương để cùng toàn dân tham gia kháng chiến cứu quốc, trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược giành thắng lợi hoàn toàn. Cách mạng thành công, người cao tuổi Việt Nam lại có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Từ nguyện vọng tha thiết của lớp người cao tuổi trong cả nước, cùng với sự quan tâm và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến to lớn của lớp người cao tuổi Việt Nam, ngày 26/5/2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 772/QĐ-TTg lấy ngày 06/6 hằng năm là Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam có dấu mốc lịch sử khởi đầu là ngày Bác Hồ ra "Lời hiệu triệu đoàn kết các bậc phụ lão". Nội dung cốt lõi của "Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam" là dịp để lớp người cao tuổi ôn lại và khắc sâu niềm tự hào về những đóng góp của mình đối với đất nước, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, từ đó phát huy vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn mới của đất nước, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Đảng đã trao tặng cho lớp người cao tuổi hiện nay: "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Để khẳng định vai trò, vị thế của người cao tuổi và Hội Người cao tuổi Việt Nam, đồng thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong xã hội, ngày 23/11/2009, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XII) đã ban hành Luật Người cao tuổi, có hiệu lực từ ngày 1-1-2010. Trong đó, Điều 06 của Luật ghi rõ: "Ngày 06 tháng 6 hàng năm là Ngày người cao tuổi Việt Nam". Như vậy từ năm 2010, ngày 06/6 hằng năm là Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam đồng thời cũng là Ngày người cao tuổi Việt Nam. Và đặc biệt hơn, khoản 03 Điều 37 Hiến pháp 2013 đã khẳng định vị trí, vai trò của người cao tuổi: "Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Phát động "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" tỉnh Tiền Giang năm 2022 với chủ đề "Chung tay chăm sóc Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn".

Theo báo cáo của Hội Người cao tuổi, Thời gian qua, các cấp Hội Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với ngành Y tế tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống bệnh tật và tự chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi cho hơn 75.200 lượt cán bộ, hội viên, Người cao tuổi; tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt cho 8.700 Người cao tuổi và mổ thay thủy tinh thể miễn phí cho 2.300 Người cao tuổi. Cùng với đó, Hội Người cao tuổi các cấp đã phối hợp, vận động các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng hơn 31.000 suất quà cho Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa và xây mới 11 căn nhà tạm cho hội viên Người cao tuổi. Cùng với đó, đời sống tinh thần của hội viên Người cao tuổi đã được Hội Người cao tuổi các cấp trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Đến nay, tỉnh đã có trên 350 câu lạc bộ Người cao tuổi, với nhiều loại hình như: Cờ tướng, thơ văn, thể dục dưỡng sinh,… Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, góp phần giúp Người cao tuổi đẩy lùi bệnh tật, sống khỏe, sống có ích.

Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi, chế độ chính sách liên quan đến Người cao tuổi; những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò Người cao tuổi. Tổ chức vận động nguồn lực từ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ Người cao tuổi nghèo, Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn… Đặc biệt, trong đợt cao điểm "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam", các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, Hội Người cao tuổi sẽ thăm hỏi, tặng quà Người cao tuổi nghèo, Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; khám, tư vấn về sức khỏe miễn phí cho Người cao tuổi; mổ mắt thay thủy tinh thể giải phóng mù lòa cho NCT có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Người cao tuổi./.

Bác Hồ với Người cao tuổi

Ông Nguyễn Thành Diệu tặng quà Người cao tuổi nhân lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2022 (ảnh: Hữu Tâm)

Quốc An