Đơn vị:

Fiona Hiếu Trịnh

Fiona Hiếu Trịnh là một kỹ sư lập trình phần mềm, anh ấy hiện đang là cố vấn kiêm CTO của website dự báo thời tiết hàng đầu Việt Nam. Hiện nay, ngoài cương vị là một nhà phát triển phần mềm, Fiona Hiếu Trịnh còn giữ vai trò cố vấn chuyên môn mảng công nghệ cho nhiều công ty, doanh nghiệp, tập đoàn ở cả trong và ngoài nước.