Đơn vị:

VietcomBank cho vay 4 gói lãi suất cạnh tranh, cùng gói lãi suất cố định trong 10 năm

VietcomBank cho vay

VietcomBank cho vay 4 gói lãi suất cạnh tranh

Gói lãi suất vay thấp nhất

VietcomBank cho vay theo Chương trình Lãi suất cạnh tranh 2023 dành cho khách hàng cá nhân vay mua bất động sản, mua xe ô tô, vay tiêu dùng… với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,99%/năm hoặc 7,99%/năm trong 06 tháng đầu tiên (với các khoản vay có kỳ hạn từ 02 năm trở xuống) và chỉ từ 9%/năm trong 12 tháng đầu tiên (với các khoản vay có kỳ hạn trên 02 năm).

Gói vay doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động

Từ quý 02/2023, VietcomBank cho vay theo khai chương trình “Cho vay VND lãi suất cạnh tranh năm 2023” với quy mô 55.000 tỷ đồng dành cho khách hàng tổ chức bán lẻ vay bổ sung vốn lưu động với mức ưu đãi hấp dẫn, cụ thể:

- Lãi suất cho vay: Chỉ từ 6,3%/năm.

- Kỳ hạn cho vay: Từ 12 tháng trở xuống.

Gói cá nhân vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn

Trước đó, ngay từ đầu năm 2023, VietcomBank cho vay gói ưu đãi ngắn hạn để hỗ trợ khách hàng cá nhân bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh quy mô lên tới 100.000 tỷ đồng với các mức lãi suất đặc biệt ưu đãi:

- Chỉ từ 6.5%/ năm với khoản vay có thời hạn cho vay dưới 6 tháng.

- Chỉ từ 7,5%/năm với khoản vay có thời hạn cho vay từ 6 tháng đến dưới 9 tháng.

- Chỉ từ 7,7%/năm với khoản vay có thời hạn cho vay từ 9 tháng đến dưới 12 tháng.

- Chỉ từ 7,8%/năm với khoản vay có thời hạn cho vay 12 tháng.

Gói vay cho khách hàng Payroll

VietcomBank cho vay đối với khách hàng cá nhân nhận lương qua Vietcombank. Khivay vốn khách hàng sẽ được giảm lãi suất thêm 0,1%/năm so với lãi suất vay thông thường.

Gói vay cố định lãi suất trong 10 năm

VietcomBank cho vay theo Chương trình An tâm lãi suất dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng ổ chức bán lẻ có nhu cầu vay mua/xây sửa nhà/đất ở, vay sản xuất kinh doanh, vay mua ô tô, vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo… với mức lãi suất cho vay cố định tại các kỳ hạn trung và dài hạn bao gồm: 18 tháng, 24 tháng; 36 tháng; 60 tháng; 84 tháng (07 năm) và lên tới 120 tháng (10 năm).

Kỳ hạn lãi suất cố định

Mức lãi suất

18 tháng

10,2%/năm

24 tháng

10,2%/năm

36 tháng

11%/năm

60 tháng

12%/năm

84 tháng

13,5%/năm

120 tháng

14%/năm

Lưu ý: Các mức lãi suất của VietcomBank có thể thay đổi và được công bố hàng tháng hoặc theo từng thời điểm cụ thể.

3 lần giảm lãi suất

Từ đầu năm, Vietcombank triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay áp dụng trong 04 tháng, từ 01/01/2023 đến hết 30/04/2023.

Tiếp đó VietcomBank triển khai giảm tới 0,5%/năm lãi suất cho vay VND cho toàn bộ khoản vay của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với thời gian áp dụng trong 03 tháng từ 01/05/2023 đến hết 31/07/2023.

Gần đây nhất, VietcomBank triển khai giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay VND cho toàn bộ khoản vay của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với thời gian áp dụng trong 05 tháng từ ngày 01/08/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Cả 3 lần giảm lãi suất này không áp dụng với các khoản vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá, thấu chi…