Đơn vị:

Cách vẽ Zenitsu

1.Hướng dẫn cách vẽ Zenitsu đơn giản và đẹp cho bé

Xin chào!

Hôm nay, dayve.vn sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ Zenitsu đơn giản

Bước 1: Bạn hãy vẽ cái đầu cho cậu ấy

Bước 2: Tiếp theo , hãy vẽ mái tóc cho Zenitsu

Bước 3: Hãy vẽ bộ trang phục mà Zenitsu đang mặc

Bước 4: Vẽ thanh kiếm được đeo trên người Zenitsu

Bước 5: Tiếp tục , vẽ bộ quần áo ở phía trong của cậu ấy

Bước 6: Vẽ thêm đôi bàn tay

Bước 7: Vẽ cả đôi chân nữa nhé

Bước 8: Đừng quên vẽ khuôn mặt buồn bã của cậu ấy

Bước 9: Vẽ thêm những chi tiết trên bộ trang phục mà cậu ấy đang mặc

Bước 10: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

2.Hướng dẫn cách vẽ Zenitsu đang ăn cơm nắm đơn giản và đẹp

Bước 1: Bạn hãy vẽ cái đầu cho cậu ấy

Bước 2: Tiếp theo , hãy vẽ mái tóc cho Zenitsu

Bước 3: Hãy vẽ bộ trang phục mà Zenitsu đang mặc

Bước 4: Hãy vẽ hai cánh tay đang cầm cơm nắm và hai gói cơm nắm đang để ở phía dưới

Bước 5: Vẽ cả đôi chân nữa nhé

Bước 6: Tiếp tục , vẽ bộ quần áo ở phía trong của cậu ấy

Bước 7: Đừng quên vẽ khuôn mặt vui vẻ của cậu ấy

Bước 8: Vẽ thêm những chi tiết trên bộ trang phục mà cậu ấy đang mặc

Bước 9: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

3.Hướng dẫn cách vẽ Zenitsu đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ một hình chữ nhật làm khung

Bước 2: Bạn hãy vẽ cái đầu cho cậu ấy

Bước 3: Tiếp theo , hãy vẽ mái tóc cho Zenitsu

Bước 4: Hãy vẽ bộ trang phục mà Zenitsu đang mặc

Bước 5: Vẽ thêm bàn tay của cậu ấy

Bước 6: Tiếp tục , vẽ bộ quần áo ở phía dưới của cậu ấy

Bước 7: Vẽ thanh kiếm được đeo trên người Zenitsu

Bước 8: Đừng quên vẽ khuôn mặt của cậu ấy

Bước 9: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

4. Hướng dẫn cách vẽ Zenitsu siêu ngầu cho bé

Bước 1: Bạn hãy vẽ cái đầu cho cậu ấy

Bước 2: Tiếp theo , hãy vẽ mái tóc cho Zenitsu

Bước 3: Hãy vẽ bộ trang phục mà Zenitsu đang mặc

Bước 4: Vẽ thêm đôi bàn tay đang chuẩn bị rút kiếm

Bước 5: Vẽ thanh kiếm Zenitsu đang cầm

Bước 6: Tiếp tục , vẽ bộ quần áo ở phía trong của cậu ấy

Bước 7: Vẽ cả đôi chân nữa nhé

Bước 8: Đừng quên vẽ khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy

Bước 9: Vẽ thêm những chi tiết trên bộ trang phục mà cậu ấy đang mặc

Bước 10: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

5.Hướng dẫn cách vẽ Zenitsu đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1: Bạn hãy vẽ cái đầu cho cậu ấy

Bước 2: Tiếp theo , hãy vẽ mái tóc cho Zenitsu

Bước 3: Hãy vẽ bộ trang phục mà Zenitsu đang mặc

Bước 4: Vẽ thêm đôi bàn tay đang cầm kiếm của cậu ấy

Bước 5: Vẽ thanh kiếm Zenitsu đang cầm

Bước 6: Vẽ nốt phần dưới của bộ trang phục mà cậu ấy đang mặc nhé

Bước 7: Vẽ cả đôi chân nữa nhé

Bước 8: Đừng quên vẽ khuôn mặt buồn bã của cậu ấy

Bước 9: Vẽ thêm những chi tiết trên bộ trang phục mà cậu ấy đang mặc

Bước 10: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

6.Hướng dẫn cách vẽ Zenitsu đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1: Bạn hãy vẽ cái đầu cho cậu ấy

Bước 2: Tiếp theo , hãy vẽ mái tóc cho Zenitsu

Bước 3: Hãy vẽ bộ trang phục mà Zenitsu đang mặc

Bước 4: Vẽ thanh kiếm được đeo trên người Zenitsu

Bước 5: Tiếp tục , vẽ bộ quần áo ở phía trong của cậu ấy

Bước 6: Đừng quên vẽ khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy

Bước 7: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

Hy vọng qua bài hướng dẫn cách vẽ Zenitsu đơn giản cho bé, sẽ giúp bạn có một bức tranh thật đẹp